Hlavní stránka

aktivni-uhli

AKTIVNÍ UHLÍ

Aktivní uhlí je filtrační a sorpční materiál založený na uhlíkové bázi vyráběný z takových surovin jako uhlí, dřevo či rašelina.

Je charakteristický svou pórovitou strukturou a velkým vnitřním povrchem (až 1500 m2/g). Aktivní uhlí může adsorbovat velké množství látek ze vzduchu nebo vody.

JAK SE VYRÁBÍ?

Jak již bylo řečeno výše při výrobě aktivního uhlí se využívá surovin jako uhlí, dřevo či rašelina. Tyto suroviny je nejprve nutné zbavit přirozeně těkavé složky a vlhkosti. Proto jsou zpracovávány v teplotách kolem 300 stupňů Celsia. Celý tento proces se označuje jako počáteční krok karbonizace.

Následně se přejde k tzv. aktivaci uhlí pomocí přídavku vodní páry jako oxidačního média. Tento krok probíhá za teplot dosahujících až 1000 stupňů Celsia. Následný produkt, už zmíněné aktivní uhlí, je výkonný adsorbent s velkým množstvím rozdílně velkých póru až do molekulárních rozměrů.

ROZDÍLNÉ DRUHY

Neimpregnované aktivní uhlí

Tvořeno válcovými tyčinkami o průměru 3-4 mm a délce 4-8 mm. Ideální např. pro adsorpci organických par a zápachů z odpadního vzduchu, obecně poté pro adsopci (obohacování látek na povrchu tuhé látky pomocí tzv. Var der Waalsových sil)  plynů s vysokou molekulární hmotností. Díky své stálosti umožňuje provádění tzv. reaktivace čili následného opětovného nasazení uhlí k adsorpci.

Impregnované aktivní uhlí

Impregnované aktivní uhlí přichází na řadu v případě plynů, které jsou stardartním aktivním uhlím adsorbovány velmi málo nebo vůbec. Jedná se o látky, které se vyznačují nízkou koncentrací a toxickými účinky. Chemickou reakcí, konkrétně vazbou zmíněné látky na impregrant dochází k odstranění látky z prostředí tzv. chemisorpcí.

Typy aktivního uhlí

  • aktivní uhlí (bambus), granulované – zrno, velikost zrna 3,0-5,0 mm
  • aktivní uhlí (kokos), granulované – zrno, velikost zrna 3,0-5,0 mm
  • aktivní uhlí (kamenné uhlí), granulované -zrno, velikost zrna 0,6-2,36 mm
  • aktivní uhlí (kamenné uhlí), granulované -zrno, velikost zrna 2,0-4,7 mm
  • aktivní uhlí (kamenné uhlí), peletované – válečky, průměr válečku 1,5-2,0 mm
  • aktivní uhlí (kamenné uhlí), peletované – válečky, průměr válečku 4,0 mm
  • aktivní uhlí (kamenné uhlí), peletované – válečky, průměr válečku 4,7 mm
  • aktivní uhlí (kamenné uhlí), práškové, velikost zrna 0,075 mm (mesh 200)
  • aktivní uhlí z kamenného uhlí, zrněné

NAŠE NABÍDKA

Kvalita & odbornost

Firma Industry-Filter dodává svým klientům kvalitní filtrace již 22 let.
Má ve své nabídce veškeré typy filtrací od průmyslových provozů, přes medicínské laboratoře až po lakovny. V nabídce nechybí ani aktivní uhlí vč. možnosti regenerace či reaktivace.

aktivni-uhli-2

AKTIVNÍ
UHLÍ

Nabízené balení netto
25kg pytle

Nabízené balení netto
50kg pytle

aktivni-uhli-2

REGENERACE
AKT. UHLÍ

Efektivní a ekonomická
regenerace

Aplikace metody
termické desorpce

aktivni-uhli-2

REAKTIVACE
AKT. UHLÍ

Doplnění aktivní složky
postupným zahříváním

Proces reaktivace
zahrnuje 4 kroky